Per qualsevol cosa podeu contactar amb Jordi Suïls a través del següent correu electrònic: jordi.suils@udl.cat