InSitu és un projecte de recull, preservació i socialització de patrimoni immaterial en relació amb llocs que cauen en l’oblit, i amb ells tot el coneixement i la memòria que hi van lligats. L’oblit dels indrets no és un fet exclusiu dels pobles abandonats o deshabitats; es produeix també en indrets habitats on la relació entre la comunitat i el seu entorn han canviat de manera profunda. De fet, no necessàriament és un projecte d’àmbit rural: també en les ciutats trobaríem processos d’oblit dels indrets. I encara: en llocs del planeta que són origen de migració, l’alteració del lligam entre comunitat i entorn probablement dona lloc a nous processos d’oblit dels indrets.

En el que segueix descrivim les línies generals d’InSitu i el plantegem com un projecte col·laboratiu: les eines tecnològiques són simples i no són un entrebanc en un procés de recull i recuperació del coneixement.

Si voleu treballar en aquesta línia, us podem ajudar pel que fa a metodologia: com recollir dades, amb quins mitjans i amb quines formes de tractament i representació.

Aquest projecte es promou des del grup de recerca en Sociolingüística i GeolingüísticaSoGeL (Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació), i des del Centre d’Estudis Ribagorçans. Ha comptat, en una fase inicial, amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. El responsable del projecte és Jordi Suïls Subirà.